SEO Optimalizácia

Stúpajte s nami hore

Kvalitná SEO optimalizácia webstránky Vám v tom pomôže!

V preklade toto slovné spojenie znamená „OPTIMALIZÁCIA WEB STRÁNOK PRE VYHĽADÁVAČE“ ako je Google, Yahoo!, Bing a ďalšie. Na Slovensku je najviac používaným vyhľadávačom Google a preto sú väčšinou slovenské web stránky optimalizované najmä pre tento vyhľadávač.

SEO je vlastne technická praktika, vďaka ktorej je možné dostať danú webovú stránku pri zadaní daného kľúčového slova na poprednú pozíciu vo vyhľadávačoch, kde ju užívateľ bude môcť ľahko nájsť. Existuje viacero techník ako stránku dobre a kvalitne optimalizovať, no najdôležitejšou časťou SEO optimalizácie sú kľúčové slová.

Dobré a kvalitné SEO Vám pomôže dostať sa na popredné priečky vo vyhľadávačoch bez platenia reklám. Služba SEO je lacnejšia ako platenie reklamy. Samozrejme, že ak skombinujete obe možnosti dosiahnete viac…

SEO zahŕňa linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu. Existuje tzv. „White hat SEO“„Black hat SEO“. Ten, kto používa „Black hat SEO“ techniky sa možno dostane na popredné miesta napr. v Googli ale čoskoro bude z toho dôvodu penalizovaný tak, že z popredných priečok spadne na veľmi nízke pozície. Vyhľadávače neustále bojujú proti tomu, aby zabránili požívaniu „Black hat SEO“ technikám.

Čo sa týka SEO jestvujú ON PAGE faktory a OFF PAGE faktory.

Medzi ON PAGE faktory patria napr. kľúčové slová, ide hlavne o ich využitie v obsahu vašej web stránky, správne nakódovanie web stránky, stavba a rozloženie stránky, odkazy v anchor texte a popularita externých odkazov. Najznámejším OFF PAGE faktorom sú kvalitné spätné odkazy. Ide o odkazy z iných stránok, ktoré odkazujú na vašu web stránku. No ale aj tu je potrebné vyberať vhodné stránky, ktoré budú odkazovať na vašu web stránku. Najvhodnejšími stránkami sú tie, ktoré pôsobia v tej istej alebo podobnej oblasti ako vy.

V dnešnej dobe je pre vyhľadávače veľmi dôležitý obsah a preto správne nakombinovanie obsahu a správne použitie kľúčových slov v obsahu ako aj kvalitné spätné odkazy sú „kľúčovým“ marketingovým nástrojom na dosiahnutie popredných pozícií vo vyhľadávačoch.

Dobrým marketingovým nástrojom, v dnešnej dobe čoraz viac využívaným, je Facebook. Čoraz viac ľudí je na Facebooku a ľudia okrem toho, že chatujú na Facebooku s priateľmi, prezerajú si aj profily rôznych firiem, hodnotia ich, píšu vlastné skúsenosti s danou firmou a to všetko sa stáva REKLAMOU danej firmy. A aj takáto reklama napomáha vylepšiť pozíciu vo vyhľadávačoch.

Kvalitné SEO vám zaručí dobrú pozíciu na dané kľúčové slovo, čo znamená, že na vašu web stránku sa dostane nie len viac ľudí ale najmä viac potenciálnych zákazníkov.  A o to vám presne ide, však?

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás!

Vaše meno a priezvisko *

E-mailová adresa *

Mobil

Predmet správy

Správa